آیدا پناهنده، کارگردان فیلم «ناهید»: ناهید یک زن معمولی واقعی است

فیلم «ناهید» نخستین فیلم سینمایی آیدا پناهنده است. پناهنده با ساخت این فیلم توانایی‌های خود را در ساخت فیلم سینمایی نشان داد. با توجه به نوع نگاه فیلم‌ساز و ارزش‌های زیبایی‌شناسی فیلم، با کارگردان فیلم به گفت‌وگو نشستیم.

آخرین ها