رئیس جدید هیئت مدیره آیفیک انتخاب شد

سید امیر پروین حسینی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) انتخاب شد.

هشداری درباره فعالیت غیرمجاز موسسات بدون مجوز در حوزه فیلمسازی

انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به فعالیت غیرمجاز موسسات بدون مجوز در حوزه فیلمسازی و کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران هشدار داد.

آخرین ها