مهلت یک ماهه مهناز افشار برای حضور در بازپرسی/ توضیحات وکیل این بازیگر

وکیل مدافع مهناز افشار بازیگر سینما درباره وضعیت پرونده موکلش توضیحاتی ارائه کرد.

آخرین ها