مدیر اسبق تلویزیون: از این که هموطن «اصغر فرهادی»ام،به خود می بالم

احمد پورنجاتی از مدیران اسبق تلویزیون و نماینده مردم تهران در مجلس ششم در یادداشتی به تمجید از فیلم فروشنده اصغر فرهادی پرداخت.

آخرین ها