دقت سیاسی کجاست؟!

سینماسینما، حسین سلطان محمدی: در کشور ما که رسانه ملی، انحصاری است، انتظار این است که در همه زمینه ها، بر نشانه های ملی و قراردادی کشور، تاکید کند و مرتب و مستمر، با تکرار این نشانه ها که شامل سرود ملی، نشانه ها و علائم پرچم رسمی و اسامی قراردادی ساختارهای جغرافیایی و اداری است، […]

نقد تلویزیون: شوخی‌هایی که به جای سریال‌ها در اخبار اجازه پخش دارند/ ریزش مخاطب

یک منتقد و روزنامه نگار با اشاره به عملکرد تلویزیون بیان کرد که گویا دیده شدن این مدیوم رسانه ای برای مدیران صداوسیما اهمیتی ندارد.

آخرین ها