بلید رانر ۲۰۴۹ به روزهای پایانی رسید/گاف روبروی هرسیون فورد ایستاد/عکس

“ادوارد جیمز اولموس” در نقش “گاف” یکی از قدیمی ترین کاراکترهای فیلم “بلید رانر” به آخرین نسخه از این فیلم پیوست.

آخرین ها