ادیت پیاف/ ترانه سرود عشق

ترجمه اختصاصی سینماسینما/ ادیت پیاف (Édith Piaf)، ترانه سرود عشق (Hymne à l’amour)

آخرین ها