کنایه تند کارگردان فیلم توقیفی”ارادتمند نازنین، بهاره، تینا“به مسئولان سینمایی

عبدالرضا کاهانی کارگردان “اسب حیوان نجیبی است” در صفحه اجتماعی اش نوشت: خب؛ رمضان تمام شد و سفر شمال هم. لطفا هر مسئولى زودتر سر کار رفت، خبرى از فیلم هاى “وقت داریم حالا” و “ارادتمند نازنین بهاره تینا” به ما هم بدهد. سپاس عبدالرضا کاهانى

آخرین ها