راوی قصه های رفته از یاد/ به مناسبت هفتاد و دو سالگی ناصر تقوایی

 عباس بهارلو در اعتماد نوشت : ١- در اواسط دهه ١٣۴٠ ناصر تقوایی جزو گروه شورانده ای از جوانان جنوب بود که در هنر و ادبیات و پاره ای از آنها در سیاست نیز پنهانی دستی داشتند و گاهنامه «هنر و ادبیات جنوب » را انتشار می دادند. در آن سال ها هنوز سینمای مستند […]

آخرین ها