تهیه‌کننده «ارتباط فرانسوی» در ۸۹ سالگی در گذشت

فیلیپ دآنتونی، تهیه کننده آمریکایی که جایزه اسکار بهترین فیلم را برای «ارتباط فرانسوی» به‌دست آورده بود در سن ۸۹ سالگی در گذشت.

کارگردان «جن گیر» مستندی از مشاهدات جن‌گیری اش می‌سازد

«ویلیام فردکین»، کارگردان آمریکایی قصد دارد یک مستند بلند درباره دنیای واقعی جن‌گیری بسازد.

آخرین ها