روایتی از بازیگری که نقش منفی بازی می‌کرد/ پدر مقابل دوربین پسر

ارد زند فرزند هنرمند فقید علی زند اظهار امیدواری کرد تا مستندی که از پدرش ساخته است را بزودی به نمایش بگذارد.

تصمیم گروهی از مستند سازان برای تجمع در خانه سینما

ارد زند می گوید: عده ای از اعضای انجمن که خواهان حفظ دو انجمن (انجمن صنفی و انجمن فرهنگی) هستند خواستار تجمع در خانه سینما هستنداما این تصمیم انجمن مستند سازان نیست.

آخرین ها