پرداخت ارزش افزوده بر عهده تماشاگران سینما گذاشته شد!/ صابری: افزایش قیمت بلیت نداشتیم

سخنگوی انجمن سینماداران ایران درباره افزایش ۹ درصدیِ ارزش افزوده بر قیمت بلیت سینماها توضیحاتی را ارائه داد.

آخرین ها