نگاه یک روانپزشک نسبت به حواشی برنامه هفت

سینماسینما، سام بهشتی_ ارسیا تقوا، روانپزشک و نویسنده سینما در گفتگو با سینماسینما درباره حواشی برنامه هفت با مقوله پرخاشگری گفت: در روان شناسی اصطلاح خشم با خشونت تفاوت دارد.

آخرین ها