«سرکش» رکورد شکست

فیلم کمپانی لوکاس فیلم که از مجموعه «جنگ ستارگان» است در نهایت از «در جستجوی دوری» نیز جلو زد.

عذرخواهی مایکل کیتون به خاطر اشتباهش در مراسم گلدن گلوب

بازیگر برنده اسکار در آستانه نمایش فیلم جدیدش برای اشتباهی که در مراسم گلدن گلوب انجام داد، عذرخواهی کرد.

آخرین ها