انتشار مستند «شجریان؛ از سپیده تا فریاد»

مستند «شجریان؛ از سپیده تا فریاد» تولید شده و در روزهای آینده منتشر می‌شود.

آخرین ها