آخرین خبرها درباره سریال «از مدینه تا مرو» و فیلم حضرت موسی

جمال شورجه آخرین وضعیت دو پروژه سریال «از مدینه تا مرو» و فیلم حضرت موسی را تشریح کرد.

آخرین ها