تصمیم تازه آکادمی اسکار/ استعدادیاب‌های اسکار از حق رای برخوردار شدند

طبق اعلام اسکار از این پس نمایندگانِ هنرمندان یا همان استعدادیاب‌های عضو آکادمی از امتیاز رای دادن برخوردار می شوند.

آخرین ها