اشاره فوتبالی میلاد کی مرام به آب و هوای بد خوزستان

میلاد کی مرام در پست تازه اینستاگرامش به میزبانی استقلال خوزستان در رقابت های فوتبال با توجه به آب و هوای نامساعد این استان اشاره کرد. 

آخرین ها