کدام خوانندگان در مراسم اسکار اجرا خواهند داشت

اسامی هنرمندانی که قرار است در مراسم اسکار به اجرای برنامه موسیقی بپردازند، اعلام شد.

برگزاری یک برنامه موسیقی خیریه با حضور برد پیت و استینگ

یک برنامه موسیقی خیریه با حضور برد پیت به عنوان مهمان و استینگ به عنوان مجری برگزار شد.

آخرین ها