خالق موفق‌ترین سریال‌های تلویزیونی آمریکا در ۷۴ سالگی درگذشت

استیون بوچکو نویسنده و خالق برخی از موفق‌ترین سریال‌های تلویزیونی آمریکا در ۷۴ سالگی درگذشت.

آخرین ها