استیو کوگان برای شنود غیرقانونی پیام‌هایش خسارت می‌گیرد

 بازیگر بریتانیایی جدیدترین چهره مشهوری است که موفق شد تا در شکایتی از نشریه دیلی میرور برای شنود غیرقانونی تلفن‌هایش یک رقم بزرگ به عنوان خسارت بگیرد.

آخرین ها