گفت‌و‌گوی خواهران اسکندری با سینماسینما / استیکرها بدون اطلاع ما ساخته شده‌اند

سینماسینما، علی پاکزاد – ستاره و لاله اسکندری با اشاره به اینکه به حسن روحانی رای می‌دهند تاکید کردند استیکرهای ساخته شده با تصویر آنان بدون اطلاع آنها بوده است.

آخرین ها