مقامات چرا برنامه فردوسی پور را به هم زدند؟

اسماعیل امینی در اعتماد نوشت : آدمی‌زاد است و شوق دیده شدن دارد. یکی صاف و ساده مثلِ آقای دوربینی هرجا که جمعیت است و خبرنگار است و دوربین است، او هم آن جاست و در برابر دوربین دست تکان می‌دهد. بازیگران سینما، فرش قرمز دارند و می‌آیند و خودی نشان می‌دهند و عکس و […]

آخرین ها