با حکم حیدری خلیلی/ دبیرنخستین دوره «جایزه پژوهش سینمایی سال» منصوب شد

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی طی حکمی اسماعیل بنی اردلان را به عنوان دبیرنخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال منصوب کرد .

آخرین ها