فرمان‌آرا به سراغ اقتباس می‌رود/ معروف‌ترین رمان فصیح تبدیل به فیلم می‌شود

بهمن فرمان آرا که به تازگی مراحل فنی نهمین ساخته‌ی سینمایی‌اش «حکایت دریا» را به پایان برده است،قصد دارد «داستان جاوید» را بسازد.

آخرین ها