وقتی اسکورسیزی جذب کیارستمی شد

مارتین اسکورسیزی که خود از تاثیرگذارتربن سینماگران در قید حیات جهان است، زمانی از رسیدن به خلوص و سادگی بسیار پیچیده در آثار کیارستمی به عنوان منبع الهام خود سخن گفته بود.

سخنان تند منتقد سینما در سالروز درگذشت عباس کیارستمی

به باور خسرو دهقان، نویسنده و منتقد سینما، اگر داریوش مهرجویی برای کیارستمی فریاد و زاری می‌کند، در پی جلب توجه است.

«رفتگان» اسکورسیزی ۱۰ ساله شد

ده سال پیش در چنین روزی «رفتگان » اکران شد. 

آخرین ها