مل گیبسون به «راهزن» پیوست

مل گیبسون همراه الیشا کاتبرت و جاش دوامل در یک فیلم جنایی بازی می‌کند.

آخرین ها