نمایش «حضار قیام کنند» از امشب روی صحنه می‌رود

نمایش «حضار قیام کنند» در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به روی صحنه رفت.

آخرین ها