واکنش پگاه آهنگرانی به پیشنهاد نظارت بر انتخابات مجلس

پگاه آهنگرانی تاکید کرد که پیشنهاد عباسعلی کدخدایی را برای نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم جدی نمی گیرد و از نظرش بهتر است که هر کس کاری را که بلد است انجام دهد.

آخرین ها