«پیشخدمت» راهی جشنواره «رودآیلند» آمریکا شد

«پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی به جشنواره «رودآیلند» آمریکا راه پیدا کرد.

جایزه بهترین انیمیشن جشنواره‌ای در لندن برای «پیشخدمت» ایرانی

انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی از جشنواره ای در لندن جایزه بهترین انیمیشن را دریافت کرد.

دو جایزه بین‌المللی دیگر برای انیمیشن موفق ایرانی

انیمیشن «پیشخدمت» به کارگردانی فرنوش عابدی ۲ جایزه بین المللی دیگر کسب کرد.

آخرین ها