بررسی وضعیت او میکرون در جهان و ایران در رادیو

برنامه مخاطب خاص با حضور پزشکان و کارشناسان در رادیو به بررسی وضعیت او میکرون در جهان و ایران پرداخت و ضمن شفاف سازی موضوع برای مردم، هشدارهای لازم را ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، برنامه مخاطب خاص با اجرا و کارشناسی دکتر جواد نوفرستی شب گذشته هجدهم دی ماه ساعت ۲۰ […]

آخرین ها