کریم مجتهدی درگذشت

کریم مجتهدی، استاد پیشکسوت فلسفه در ۹۳ سالگی از دنیا رفت.

آخرین ها