آغاز «اکران حقیقت» با نمایش دو مستند

مستندهای «ف- الف» و «در جستجوی خانه خورشید» از چهارشنبه ۱۰ شهریورماه در سامانه هاشور نمایش داده می‌شوند.

آخرین ها