دکتر تقی آزاد ارمکی: صداوسیما همان کاری را می کند که اینترنشنال انجام می دهد

روزنامه اعتماد در گفت وگو با دکترتقی آزاد ارمکی به بررسی مسائل اخیر پرداخته است. به گزارش سینماسینما، بخشهایی از مصاحبه را می خوانید: شما قبلا اعتراضات سال۸۸ را اعتراض طبقه متوسط و تجمعات سال۹۸ بر سر گرانی بنزین را مربوط به طبقه محروم جامعه ارزیابی کرده اید؛ با این مفروضات حوادث اخیر بعد از […]

شکایت ایران از من وتو ، ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی

سفیر کشورمان در لندن از شکایت ایران از شبکه های معاند فارسی زبان خبر داد.

آخرین ها