گفت‌وگوی سینماسینما با وزیر ارتباطات (۴)/ اگر ما تلاش نمی‌کردیم، شاید هنوز اینترنت وصل نشده ‌بود/ اگر استعفای من کمکی به حل مسائل می‌کرد، قطعا فروگذار نمی‌کردم

سینماسینما در یک گفت‌وگوی اختصاصی، با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به بررسی ابعاد پنهان قطع ۱۰ روزه اینترنت در ایران پرداخته است.

گفت‌وگوی سینماسینما با وزیر ارتباطات (۳)/ در شورای عالی امنیت ملی گفتم؛ مردم می‌گویند بنزین را ۷۰۰۰ تومان کنید ولی اینترنت را وصل کنید

سینماسینما در یک گفت‌وگوی اختصاصی، با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به بررسی ابعاد پنهان قطع ۱۰ روزه اینترنت در ایران پرداخته است. بخش سوم آن را می‌بینید:

گفت‌وگوی سینماسینما با وزیر ارتباطات (۲)/ من مسئول وصل ارتباطاتم نه قطع ارتباط

سینماسینما در یک گفت‌وگوی اختصاصی، با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به بررسی ابعاد پنهان قطع ۱۰ روزه اینترنت در ایران پرداخته است. بخش دوم آن را می‌بینید:

گفت‌وگوی سینماسینما با وزیر ارتباطات (۱)/ با قطع اینترنت، اعتماد مردم به اداره کنندگان کشور خدشه دار شد

سینماسینما در یک گفت‌وگوی اختصاصی، با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به بررسی ابعاد پنهان قطع ۱۰ روزه اینترنت در ایران پرداخته است. بخش اول آن را می‌بینید:

پایان عصر تلویزیون /برآوردها نشان می دهد که مصرف اینترنت،در حال پیشی گرفتن از تلویزیون است/تصویر

پایان عصر تلویزیون برآوردها نشان می دهد که مصرف اینترنت، در حال پیشی گرفتن از تلویزیون است. پارسینه

آخرین ها