نالیوود، دومین سینمای بزرگ جهان با در آمد سالانه ۵۵۰ میلیون دلار

چرخش مالی در صنعت سینمای آفریقای جنوبی ۱۴۰ میلیون دلار و در نیجریه ۵۵۰ میلیون دلار در سال است.

آخرین ها