جانی دپ در تریلر آغاز کننده جشنواره کارلووی واری

امشب جشنواره کارلووی واری ۲۰۲۳ به رسم هر سال با تریلری از یکی از برندگان پیشین خود کارش را شروع می‌کند.

آخرین ها