کارگردان مستند «طاهر»: تاثیر اکران آنلاین در طول زمان مشخص می‌شود

امیرمسعود حسینی کارگردان مستند «طاهر» معتقد است، ابهاماتی که درباره باباطاهر وجود داشت باعث ساخت این مستند شد.

آخرین ها