بابک هوشمندی کارگردان و بازیگر تئاتر، درگذشت

بابک هوشمندی، کارگردان و بازیگر تئاتر که درحال تمرین برای اجرای نمایشی جدید بود، از دنیا رفت.

آخرین ها