بازنده بزرگ بازیهای آسیایی صدا وسیما بود /صدا وسیما برای ما و خودش آبرویی نگذاشت!

هیوا یوسفی سردبیر همشهری ورزشی در یادداشتی در این روزنامه نوشت : بازنده بزرگ بازی‌های آسیایی جاکارتا، کسی که در همه رشته‌ها زمین خورد و پشتش به خاک مالیده شد، که آبرو برای ما و خودش نگذاشت، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بود. صداوسیما رقابت بسیاری از ورزشکاران ایرانی را پخش نکرد. از مدال طلایی که […]

آخرین ها