اختصاصی سینماسینما/ تغییر در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره فیلم کن

سینماسینما، محمد حقیقت – پاریس: دبیرکل بخش پانزده روز کارگردانان جشنواره کن تغییر کرد.

آخرین ها