شناخت ویروس‌های ذهنی در برنامه «کام شیرین»

دوازدهمین قسمت از فصل ششم برنامه «کام شیرین» که دوشنبه ۷ تیر روانه آنتن می شود به شناخت ویروس های ذهنی اختصاص دارد.

«کام شیرین» با موضوع شناخت مهارت‌های حل مساله در خانواده روی آنتن می‌رود

نهمین قسمت از فصل ششم برنامه «کام شیرین» که دوشنبه ۳ خرداد روانه آنتن می شود به موضوع مهارت های حل مساله در خانواده اختصاص دارد.

بررسی مسئولیت‌پذیری در خانواده در «کام شیرین»

ششمین قسمت از برنامه «کام شیرین» که یکشنبه ۱۰ اسفند روانه آنتن می‌شود به موضوع مسئولیت‌پذیری در خانواده اختصاص دارد.

راهکارهای مقابله و پیشگیری از سردی عاطفی در «کام شیرین»

پنجمین قسمت از برنامه «کام شیرین» که یکشنبه ۳ اسفند روانه آنتن می‌شود به سردی عاطفی (ریشه‌ها و تبعات آن) اختصاص دارد.

آخرین ها