جرمی آیرونز و برندان گلیسن در «کیش آدمکش» بازی می‌کنند

جرمی آیرونز و برندان گلیسن در فیلم «کیش آدمکش» با ماریون کوتیار و میشائل فاسبندر همبازی می‌شوند.

آخرین ها