«اتاق فرار» پرمخاطب‌ترین بسته فیلم کوتاه «هنر و تجربه»

بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» پرمخاطب‌ترین بسته فیلم کوتاه «گروه سینمایی هنر و تجربه» شد.

اکران «اتاق فرار» در ۱۱ شهر

بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» با ۵ فیلم کوتاه از ۵ کارگردان، اکران خود را در سینماهای گروه سینمایی هنروتجربه آغاز کرد.

آخرین ها