بل و سباستین ممنوع التصویر شدند!

هفته نامه تماشاگران امروز نوشت : دقت کرده اید که در موج بازپخش کارتون ها و برنامه های مختلف مربوط به کودک ،کارتون مشهور بل و سپاستین پخش نشده وحتی با راه اندازی آزمایشی شبکه کودک ،باز هم این کارتون محبوب روی آنتن نمی رود ؟

آخرین ها