رونمایى از چیزی به تابستان نمانده با حضور سوسن شریعتى

نخستین رمان بهاران بنى احمدى با عنوان “چیزى به تابستان نمانده” سه شنبه ٢٣ آذر ٩۵ از ساعت ١٨ تا ٢٠ در شهرکتاب پاسداران واقع در بوستان دوم، پلاک ٩ رونمایى خواهد شد.

آخرین ها