دنیای این روزهای بهمن فرمان‌آرا :به انتخابات فکر می‌کنم و رای دادن

      نازنین متین‌نیا  در اعتماد نوشت :«انتخابات مجلس» مهم‌ترین دغدغه این روزهای بهمن فرمان‌آرا است. از سینما می‌پرسم و جشنواره فجر و توجه‌ها به اخبار و احوالات سینمایی. اما جوابی که کارگردان قدیمی و کهنه‌کار سینما می‌دهد، بسیار دور از فضای کاری‌اش است.   بهمن فرمان‌آرا، این روزها به انتخابات مجلس فکر می‌کند […]

آخرین ها