تصویری که رامبد جوان در واکنش به درگذشت بهنام صفوی منتشر کرد

 رامبد جوان برای روح بهنام صفوی آرزوی آرامش و شادی کرد.

بهنام صفوی در خندوانه: سرطان کاملا ساخته ذهن ماست!

بهنام صفوی گفت: هیچ‌گاه نمی‌توانیم از شخصی نام ببریم که خوشبخت مطلق است. تمام انسان‌ها مشکلاتی دارند و هر روزشان در جنگ با دغدغه‌هایشان می‌گذرد. باید این گونه عمل کنیم تا زندگی همچنان پیش برود. او گفت: بیماری سرطان کاملا ساخته ذهن ما است.

آخرین ها