بررسی استفاده از خوردنی‌ها در سینما، از ایران تا امریکا / محو تماشای فیلم با خاویار روسی و گوشت گوزن نروژی

سینماسینما ـ علی نعیمی:  آداب سینما رفتن در ایران مثل تمامی فرهنگ هایی که باید با ابزارش از ینگه دنیا وارد کشورمان بشود با تاخیر وارد می‌شود و در بعضی موارد اصلا وارد نمی‌شود. صدای شکستن تخمه و پر شدن پوست خوراکی هایی که تماشاگران با خود به سالن تاریک سینما می‌آورند؛ پیچیدن بوی کالباس […]

آخرین ها