گام بلند «همه چیز همه جا به یکباره» به سمت موفقیت در اسکار/ برگزیدگان انجمن کارگردانان آمریکا معرفی شدند

«دانیل کوان» و «دانیل شاینرت» برای فیلم «همه چیز همه جا به یکباره» جایزه اصلی انجمن کارگردانان آمریکا (DGA) را به خود اختصاص دادند و قدم بزرگی به سوی موفقیت در اسکار ۲۰۲۳ برداشتند.

آخرین ها